تصویر پیش‌بینی بازار سهام و کالا با استفاده از مربع نه تایی گن

پیش‌بینی بازار سهام و کالا با استفاده از مربع نه تایی گن

کد کالا: 201105005
۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال

--*چکیده
کتاب حاضر نوشته پاتریک میکولا شامل 14 فصل است که در این فصول روش‌های متعدد و متنوعی از پیش بینی قیمت و همچنین زمان وقوع اوج‌ها و افت‌های بازارهای سهام و کالا بیان می‌گردد.


--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری :216ص
-*موضوع:سرمایه گذاری
-*شناسه افزوده:علیرضاجوادی
-*شناسه افزوده:سید مرتضی عبداللهیان
-*رده بندی کنگره:
-*رده بندی دیویی:
-*شماره کتابشناسی ملی:3822786


--*سر فصلها
-*فصل اول:مقدمه
-*فصل دوم:پیش بینی قیمت با استفاده از سلول‌های مربع گن
-*فصل سوم:پیش بینی قیمت با استفاده از لایه‌ها و سلول‌ها
-*فصل چهارم:پیش بینی زمان وقوع پیوت با استفاده از اعداد روی مربع گن
-*فصل پنجم:پیش بینی زمان وقوع پیوت با استفاده از لایه‌ها
-*فصل ششم:پیش بینی قیمت با استفاده از نرخ تصاعد
-*فصل هفتم: پیش بینی قیمت با استفاده از نرخ تصاعد و لایه‌ها
-*فصل هشتم:پیش بینی قیمت با استفاده از نرخ تنزل
-*فصل نهم:پیش بینی قیمت با استفاده از نرخ تنزل و لایه ها
-*فصل دهم:پیش بینی قیمت با استفاده از پایه صفر
-*فصل یازدهم:پیش بینی قیمت با استفاده از پایه صفر و لایه‌ها
-*فصل دوازدهم:پیش بینی تاریخ‌ها با استفاده از لایه شکلی
-*فصل سیزدهم:شبکه پیش بینی قیمت-زمان نوع یک
-*فصل چهاردهم:شبکه پیش بینی قیمت-زمان نوع دو
 

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند