تصویر چگونه سهام سودآور انتخاب کنیم؟

چگونه سهام سودآور انتخاب کنیم؟

کد کالا: 201136005
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال

--*چکیده:
بخش اول این کتاب،مفهوم یا بازدارنده های اقتصادی ونقش آن در شناسایی توانایی واقعی شرکت در طول زمان را موردد بررسی قرار می دهد.در پاسخ به  سوال که در این دنیا چه کارکنیم تا آینده ما تامین باشد؟هیچ جوابی وجود ندارد جزاینکه:به فرصت ها ومزیت های فردی نگاه کنیم.
--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری320 :ص
-*یادداشت:عنوان اصلی:  Main Title:How to refine your stock strategy
-*رده بندی کنگره:1389  8چ 36 ب/HG4661
-*رده بندی دیویی:332/6322
-*شماره کتابشناسی ملی:2061350
--*سرفصلها:
-*بخش اول:بازدارنده های اقتصادی(مزیت های رقابتی)
-*بخش دوم:موقعیت رقابتی
-*بخش سوم:ارزیابی کیفیت مدیریت
-*بخش چهارم:صورت سود وزیان
-*بخش پنجم:ترازنامه
-*بخش ششم:صورت گردش وجوه نقد
-*بخش هفتم:تفسیر ارقام مالی
-*بخش هشتم:کمی کردن مزیت های رقابتی
-*بخش نهم:آشنایی با مفهوم ارزش
-*بخش دهم:استفاده ازنیبت ها وضرایب
-*بخش یازدهم:مقدمه ای برتنزیل جریان نقدی
-*بخش دوازدهم:تنزیل جریان نقدی در عمل وبقیه فصول که تا 24فصل می رسد
 
 

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند