تصویر مدیریت ریسک در نهادهای مالی؛ تدوین پیشنهادات مالی سودآور

مدیریت ریسک در نهادهای مالی؛ تدوین پیشنهادات مالی سودآور

کد کالا: 201138003
۹۵۰,۰۰۰ ریال

--*چکیده:
وان گرینسون به نهادهای مالی کمک می کند تا مشکلات ومسائل مختلف موجود در زمینه مدیریت ریسک رابرطرف نمایند.به عقیده وی راه حل های ارائه شده برای مدیریت ریسک باید موثر وکارا بوده وزمانی که در کسب وکار مورد استفاده قرار می گیرند به رضایت خاطر ذینفعان منجر گردند.
--*مشخصات
-*سر شناسه:گرینشون،وان-
-*عنوان و نام پدیدآور:مدیریت ریسک در نهادهای مالی:تدوین پیشنهادات مالی سودآور:تالیف:وان گرینسون:ترجمه:اصغر فیضی،علیدوست اقدم
-*مشخصات نشر:تهران،چالش،1391
-*مشخصات ظاهری:204 ص:جدول،نمودار.
-*شابک:507-2522-964-978
-*وضعیت فهرست نویسی:فیپا
-*موضوع:سازمان های مالی-مدیریت
-*موضوع:مدیریت ریسک مالی
-*شناسه افزوده:فیضی،اصغر،1361-،مترجم
-*شناسه افزوده:علیدوست اقدم،محمد،1361-،مترجم
-*رده بندی کنگره:1391 43م/173 HG
-*رده بندی دیویی:332/10681
-*شماره کتابشناسی ملی:2800038
--*سرفصلها:
-*پیش گفتار مولف
-*بخش اول:مقدمه ای برمدیریت ریسک
-*بخش دوم:ریسک های موجود در روابط مشتری
-*بخش سوم:ریسک های موجود در عناصر سازنده سازمان
-*بخش چهارم:ریسک ها موجود در نحوه اداره کردن کسب وکار
-*بخش پنجم:تدوین پیشنهادات مال سود آور
-*واژه نامه انگلیسی-فارسی
 

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند