تصویر معامله با ابزار فیبوناتچی؛ استفاده از فیبوناتچی در قیمت و زمان

معامله با ابزار فیبوناتچی؛ استفاده از فیبوناتچی در قیمت و زمان

۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال
کد کالا: 201037009