تصویر خودآموز آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه ج 3

خودآموز آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه ج 3

-*چکیده
کتاب حاضر شامل مبحث درسی و اهم نکات و تست های ماده درسی روشهای کمی  پیشرفته  که در هشت فصل تنظیم شده است. .ساختار کتاب به گونه ای است که در هر بخش ابتدا محتوای درسی و اهم نکات آن بخش ارائه میشود و در پایان هر بخش مجموعه سئوالات چهار گزینه ای از آزمون های گذشته همراه با پاسخ تشریحی آورده شده است.

--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری :ج.
-*موضوع:بازار سرمایه --راهنمایی آموزشی
-*موضوع:بازار سرمایه--آزمونها و تمرین ها
-*شناسه افزوده:توکلیان
-*رده بندی کنگره:1392 9خ 6م/HG4523
-*رده بندی دیویی:332/0415
-*شماره کتابشناسی ملی:3336650

--*سرفصل ها
-*فصل اول:مفاهیم آماری
-*فصل دوم:مفاهیم احتمال
-*فصل سوم:تابع توزیع احتمال
-*فصل چهارم:نمونه گیری و برآورد
-*فصل پنجم:آزمون فرضیه
-*فصل ششم:همبستگی و رگرسیون
-*فصل هفتم:رگرسیون چند متغیره و مباحثی در تحلیل رگرسیون
-*فصل هشتم:تحلیل سری های زمانی
-*فصل نهم:مباحث پیشرفته در محاسبات مربوط به بازده

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند