تصویر معاملات دارندگان اطلاعات نهانی

معاملات دارندگان اطلاعات نهانی

کد کالا: 201122001
۲۵,۰۰۰ ریال

--*چکیده
یکی از مهمترین راه کار های شناخته شده برای توسعه اقتصادی هر کشور،بسط و گسترش بازار سرمایه وپویایی هر چه بیش تر ان می باشد .بدین منظور ،تشویق سرمایه گذاری اشخاص  در بورس و تداوم حضور  انها از طریق مهیا نمودن شرایط کسب بازدهی مناسب و بیش از سایر فرصت های سرمایه گذاری موجود خواهد توانست به رونق هر چه بیشتر اقتصاد کشور منجر شود.

--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری :96ص.
-*یادداشت:عنوان اصلی :insider trading –how jurisdictions regulate it , march 2003
-*موضوع:معامله با دارنده اطلاعات محرمانه در بورس  اوراق بهادا ر
-*شناسه افزوده:مهران فر ،محمد رضا ،مترجم
شناسهافزوده:سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار ،کمیته بازار های نو ظهور
شناسه افزوده:international organization of securities commissions .emerging markets commitee
-*رده بندی کنگره:1388 6م /4551HG
-*رده بندی دیویی:64/332
-*شماره کتابشناسی ملی:1851341

--*سر فصل ها
-*بخش اول: تعاریف پایه
-*بخش دوم: نقش نهاد های نظارتی
-*بخش سوم:وظایف شرکت ها در باره عملکرد معاملات دارندگان اطلاعات نهانی ونهاد های خود انتظام
-*بخش چهارم:نتیجه گیری
 
 
 

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند