تصویر اخلاق حرفه‌ای در بازارهای سرمایه

اخلاق حرفه‌ای در بازارهای سرمایه

کد کالا: 101004001
۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

--*چکیده
علم مدیریت استراتزیک معتقد است اصول اخلاقی شایسته در سازمان پیش شرط مدیریت استراتزیک خوب است اما اقتصاد دانان پا را از این فراتر گذارده وپیش شرط تحقق تمامی روابط اقتصادی را رعایت اخلاق حرفه ای و التزام به پیش شرط های اخلاقی دانسته اند.
در فلسفه علم اقتصاد نقش وجدان و اخلاق در پایداری عقود و حفظ اعتماد در بازار بسیار مهم قلمداد می شود.از سوی دیگر سنگ بنای بازارهای مالی نوین اعتماد است در نتیجه اقتصاد مدرن امروزی از اجزای اصلی اش بازارهای مالی است بدون پششتوانه اعتماد که مرهون رعایت اخلاق است‌‍‍ به سیستمی غیر قابل استفاده تبدیل خواهد شد. به عبارت ساده تر امروزه زیر بنای نظام اقتصادی جهان پول رایج بدون پشتوانه ای است که تنها با اعنماد مردم در کشورها جریان یافته و ادامه دارد.

--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری:281ص
-*موضوع:اخلاق حرفه ای در بازار سرمایه
-*شناسه افزوده:سید محمد جواد فرهانیان 1356
-*شناسه افزوده:محمد حسین طاهری1345
-*شناسه افزوده:داود جعفری سرشت1347
-*ناشر:شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس .انتشارات بورس
-*رده بندی کنگره:2ر/1393 HG4621
-*رده بندی دیویی:332/620955
-*شماره کتابخانه ملی:3765594

--*سر فصل ها
-*بخش اول.کلیات
-*فصل اول:مفاهیم اخلاق و اخلاق حرفه ای
-*بخش دوم:اخلاق حرفه ای در بازار نظام مالی
-*فصل دوم:اخلاق حرفه ای در بازارهای مالی
-*فصل سوم:تقلب
-*فصل چهارم :پولشویی
-*فصل پنجم:کنترل های داخلی
-*فصل ششم:حاکمیت شرکتی
-*بخش سوم:اخلاق حرفه ای در بازارهای سرمایه اسلامی
-*فصل هفتم:ضوابط عمومی قراردادهای بازار سرمایه از دیدگاه فقه اسلامی
-*فصل هشتم:ضوابط اختصاص قراردادهای بازار سرمایه از دیدگاه فقه اسلامی
-*فصل نهم:اخلاق حرفه ای در بازار سرمایه ایران

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند
خرید نسخه دیجیتال