تصویر رقابت و انحصار بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

رقابت و انحصار بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

کد کالا: 101038001
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

-*چکیده
در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است:  
بانک یکی از عناصر نظام مالی و اقتصادی است که بدون آن فعالیت اقتصادی در جهان مدرن معنا پیدا نمی‌کند. از نظر حقوقی و اقتصادی، بانک و صنعت بانکداری دارای ابعاد متعددی است که شناسایی این ابعاد مستلزم پژوهشی نظری و مبنایی است.
این مقدمه می افزاید: فقدان دانش و فهم از ماهیت بانک و بانکداری در سال‌های اخیر مسائل و مشکلات عدیده‌ای را برای نظام مالی ایران از منظر حقوقی به‌وجود آورده است. فروکاهیدن مسائل حقوقی پیرامون بانک به صرف روابط قراردادی و سعی در گنجاندن روابط بانکی و بازار پول در قراردادهایی که در واقع مختص بازار سرمایه هستند، ما را از دیگر ابعاد حقوقی بانک و بانکداری غافل کرده و به تبع این اتفاق، حقوق بانکی به مسائل متداول و عموماً قراردادی محدود شده است.

کتاب حاضر در قالب نتایج چندین طرح پ‍‍‍ژوهشی، در پی پاسخ به این کاستی‌ها و طرح مسائل حقوقی دیگر؛ مانند ساختار شرکتی، ساختار مالکیتی، نسبت خصوصی و دولتی بودن بانک‌ها و نیز موضوع رقابت و انحصار در خدمات بانکی است.

این کتاب شامل 6 بخش و تحت عناوین تعادل بین سهم مالکیت خصوصی و دولتی در بانک‌ها، ساختار مالکیت بانک‌ها در بازار بورس و اوراق بهادار، ساختار شرکتی بانک‌ها و حاکمیت شرکتی، کلیات بانکداری و مبانی قانونی بانکداری در ایران، ساختار و اصول نظارت بر بانک‌ها و اعمال حقوق رقابت بر صنعت بانکداری، تدوین شده است.

--*مشخصات
-*عنوان :رقابت و انحصار بین بانک‌ها و موسسات اعتباری(ساختار مالکیت،شکل حقوقی و کارکرد)
-*مشخصات نشر:انتشارات بورس
-*مشخصات ظاهری:350ص
-*موضوع: :بانک و بانکداری--ایران
-*موضوع:بانک و بانکداری--ایران--جنبه‌های حقوقی
--*شناسه افزوده:محمود باقری
-*شماره کتابشناسی ملی:4581299
-*رده بندی دیویی:332/10955
--*سر فصل ها
-*بخش نخست:تعادل بین سهم مالکیت خصوصی و دولتی در بانک‌ها
-*بخش دوم:ساختار مالکیت بانک‌ها در بازار بورس و اوراق بهادار
-*بخش سوم:ساختار شرکتی بانک‌ها و حاکمیت شرکتی
-*بخش چهارم:کلیات بانکداری و مبانی قانونی بانکداری در ایران
-*بخش پنجم:ساختار‌ها و اصول نظارت بر بانک‌ها
-*بخش ششم:اعمال حقوق رقابت بر صنعت بانکداری


-
 

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند
خرید نسخه دیجیتال