تصویر مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) مفاهیم، راهبردها و پیاده‌سازی

مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) مفاهیم، راهبردها و پیاده‌سازی

قیمت قبلی: ۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۳۰%
۲۸۰,۰۰۰ ریال
کد کالا: 101068001