متاسفانه این کالا دیگر در دسترس نمی باشد
تصویر رازهای معامله‌گران موفق در بازارهای مالی

رازهای معامله‌گران موفق در بازارهای مالی

--*چکیده:
معامله گران موفق بازارهای مالی می دانند که بخش عمده ای از فرایند معامله موفق مربوط به امادگی ذهنی روانی وقدرت تصمیم گیری درست و به جا ازسوی معامله گر می باشد . مطالب این کتاب برای معامله گران بازار های مالی نظیر بورس اوراق بهادار و بازارهای معاملات ارزهای بین المللی می تواند مفید واقع شود
 
--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری:123 ص
-*رده بندی کنگره:2/9ق//HF5386
-*رده بندی دیویی:1/650
-*شماره کتابشناسی ملی:26352/48م
--*سرفصل ها
-*بخش اول:مسولیت کلیه کارها یتان را بپذیرید
-*بخش دوم:روشی را انتخاب کنید که با شخصیت شما تناسب دارد
-*بخش سوم:برای معامله برنامه ریزی کنید و بر اساس برنامه ریزی تان معامله کنید     
-*بخش چهارم:با جدیت تلاش کنید که درست معامله کردن را بیاموزید ودر معامله تجربه کسب کنید
-*بخش پنجم:خود باوری مثبت
-*بخش ششم:به معامله به عنوان جایی برای کسب امتیاز و توانیی نگاه کنید نه پول.
-*بخش هفتم:معامله را به عنوان بخشی از زندگی عادی تان بپذیرید
-*بخش هشتم:نتیجه کیری