تصویر معامله‌گر منظم؛ ایجاد و پرورش دیدگاه یک برنده در بازار سهام/آراد

معامله‌گر منظم؛ ایجاد و پرورش دیدگاه یک برنده در بازار سهام/آراد

۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
کد کالا: 201281007