متاسفانه این کالا دیگر در دسترس نمی باشد
تصویر ابزارهای مالی اسلامی(صکوک)

ابزارهای مالی اسلامی(صکوک)

کد کالا: 201007006
۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

--*چکیده:
امروزه یکی از راه های مطمئن جمع آوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری انتشار اوراق بهادار جهت تامین مالی است . دولت ها، شهر داری ها و واحدهای تولیدی و تجاری به جای دریافت تسهیلات از بانک می توانند تحت ضوابطی که در این کتاب به طور شرعی و موارد دیگری از این قبیل از طریق انتشار و واگذای اوراق قرضه سهام عادی سهام ممتاز اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی نیاز های مالی خود را تامین کنند به طور معمول این روش تامین مالی ارزان تر و مطمئن تر است .

--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری 478      :  ص
-*رده بندی کنگره:   82 الف / 6/ 198 BP
-*رده بندی دیویی: 379/297
-*شماره کتابشناسی ملی: 11367226

--*سرفصلها:

-*بخش اول:مبانی نظری ( فقهی و اقتصادی ) ابزارهای مالی
-*بخش دوم: ابزارهای مالی متعارف ( سنتی )
-*بخش سوم: ابزارهای مالی جدید