تصویر مدیریت مالی ج 2/ ریموند پی. نوو ـ جهانخانی

مدیریت مالی ج 2/ ریموند پی. نوو ـ جهانخانی

کد کالا: 201032006
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

--*مشخصات:
-*عنوان و نام پدیدآور:مدیریت مالی/ریموند پی.نوو:ترجمه واقتباس علی جهانخانی وعلی پارسائیان
-*مشخصات نشر:تهران:سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)،مرکز تحقیق وتوسعه علوم انسانی،1373-1374
-*مشخصات ظاهریج 2 -483 ص:
-*رده بندی کنگره:4م9ن/HG4026
-*رده بندی دیویی:658/15
-*شماره کتابشناسی ملی:201-74م
--*سرفصلها:
-*بخش اول:سیاست سرمایه درگردش
-*بخش دوم:مدیریت دارایی های جاری
-*بخش سوم:مدیریت بدهی های جاری
-*بخش چهارم:بازارهای سرمایه
-*بخش پنجم:اوراق قرضه وسهام ممتاز
-*بخش ششم:سهام عادی واختیار خرید سهام عادی
-*بخش هفتم:وام های میان مدت وقراردادهای اجاره
-*بخش هشتم:تعیین ارزش شرکت
-*بخش نهم:هزینه سرمایه
-*بخش دهم:روش های تعیین ساختار سرمایه
-*بخش یازدهم:سیاست تقسیم واندوخته کردن سود
 

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند