تصویر مبانی اقتصاد و مالی رفتاری

مبانی اقتصاد و مالی رفتاری

کد کالا: 101060004
۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

--* چکیده:
در کتاب فوق کوشیده شده تا واکنش های رفتاری به فعالیت های مالی واقتصادی تحلیل گردد.نویسندگان کتاب بر این عقیده اند که با توجه به تاثیرپذیری سرمایه گذاران از عوامل احساسی در تصمیم گیری های اقتصادی،نظریه های صرف اقتصادی ومالی تحلیل دقیقی از وقایع ارائه نمی دهند وبه این منظور باید تاثیر پدیده های احساسی را نیز سنجید ودخیل نمود.
--*مشخصات
-*موضوع:سرمایه گذاری--جنبه های روانشناسی
-*رده بندی کنگره:1390 2م7س/HG4515/15
-*رده بندی دیویی:332/601
-*شماره کتابشناسی ملی:2531401
--*سرفصلها:
-*بخش اول:مروری برمبانی نظری اقتصاد متعارف
-*بخش دوم:روانشناسی شناختی
-*بخش سوم:مطالعه رفتار،عامل هم پیوندی روانشناسی با اقتصاد ومالی
-*بخش چهارم:تصمیم گیری وانتخاب
-*بخش پنجم:نظریه دورنما
-*بخش ششم:توسعه نظریه های اقتصاد ومالی رفتاری
-*بخش هفتم:تصمیم گیری شهودی
-*بخش هشتم:تورش های شناختی
-*بخش نهم:چارچوب شناختی
-*بخش دهم:بیش واکنشی وکم واکنشی
-*بخش یازدهم:رفتار توده وار
-*بخش دوازدهم:شاخص های اندازه گیری احساسات در بازار

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند
خرید نسخه دیجیتال