تصویر گزینش سهام ج 2

گزینش سهام ج 2

--*چکیده:
درکتاب  حاضر سعی شده است تمام مفاهیم را به زبانی ساده بیان کنیم و تا آنجا که امکان دارد استفاده از واژه های تخصصی و پیچیده را محدود نمائیم,تا درک کتاب برای سرمایه گذار نوعاًعادی و معمولی آسان گردد این کتاب برای افرادی که تجربه های نسبی در سرمایه گذاری دارند و قصد دارند با هزینه کم یا به صورت رایگان به نتایج بسیار سودمند سرمایه گذاری دست یابند بسیار مفید است.این کتاب برای تمام افرادی که به دنبال یافتن ایده های نوین سرمایه گذاری میباشند,از جمله سرمایه گذاران انفرادی,کارگزاران,مشاوران مالی,مدیران صندوق های سرمایه گذاری,مدیران و مسئولین تراست ها و مدیران دوایر خزانه داری شرکت ها و سازمانها بسیار مفید می باشد.


--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری :ج.: جدول.
-*موضوع:سرمایه گذاری --تجزیه و تحلیل
-*موضوع:اوراق بهادار -- مدیریت موجودی
-*موضوع:سهام
-*شناسه افزوده:مام بیگی,محسن,مترجم
-*رده بندی کنگره:1392 4گ 9ک/HG4529
-*رده بندی دیویی:332/63222
-*شماره کتابشناسی ملی:3165447

--*سر فصل ها
-*بخش پنجم:غربالگری برای گزینش سهام ارزشی
-*بخش ششم:غربال گری برای گزینش سهام رشدی با قیمتی مناسب و منطقی
-*بخش هفتم:غربالگری برای گزینش سهامی که سود سهام پرداخت می کنند
-*بخش هشتم:غربالگری برای یافتن سهام شتابی
-*بخش نهم:غربالگری برای گزینش سهام در سکتورهای مشخص
-*واژه نامه نمودارها 

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند