تصویر کنترل ریسک در بازار سرمایه به همراه نرم افزار محاسبه ریسک

کنترل ریسک در بازار سرمایه به همراه نرم افزار محاسبه ریسک

۵۵۰,۰۰۰ ریال
کد کالا: 201362003