تصویر مالی رفتاری و تیپ‌های چهارگانه سرمایه‌گذاران

مالی رفتاری و تیپ‌های چهارگانه سرمایه‌گذاران

۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
کد کالا: 201239009