تصویر الگوها و نمودارهای اسرار آمیز در بازارهای مالی

الگوها و نمودارهای اسرار آمیز در بازارهای مالی

۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال
کد کالا: 201335002