تصویر خودآموز آزمون اصول بازار سرمایه ج 1

خودآموز آزمون اصول بازار سرمایه ج 1

کد کالا: 201068012
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

-*چکیده
کتاب حاضر شامل مبحث درسی و اهم نکات و تست های ماده درسی فهم و درک صورتهای مالی میباشد.بخش دوم با عنوان روشهای کمی مقدماتی شامل مباحث ارزش زمانی پول,آمارو احتمال و مهم ترین نکات مد نظر طراحان سئوالات از این مبحث است.بخش سومکتاب تحت عنوان مقدمات مالی شرکتی در بردارنده ی اهم مباحث و نکات این ماده درسی و بحث محاسبه بازده و ریسک است .ساختار کتاب به گونه ای است که در هر بخش ابتدا محتوای درسی و اهم نکات آن بخش ارائه میشود و در پایان هر بخش مجموعه سئوالات چهار گزینه ای از آزمون های گذشته همراه با پاسخ تشریحی آورده شده است.


--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری :660 ص
-*موضوع:سازمان بورس اوراق بهادار --آزمونها
-*موضوع:بازار سرمایه--آزمونها و تمرینها
-*شناسه افزوده:مطمئن,محسن
-*شناسه افزوده:توکلیان,حسین
-*رده بندی کنگره:1392 9خ 8م/hg4523
-*رده بندی دیویی:332/041
-*شماره کتابشناسی ملی:3128382


--*سرفصل ها
-*بخش اول:فهم و درک صورتهای مالی
-*فصل اول:تعاریف,مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده صورتهای مالی
-*فصل دوم:سازو کارهای گزارشگری مالی
-*فصل سوم:درک صورت سود و زیان
-*فصل چهارم:درک ترازنامه
-*فصل پنجم:درک صورت جریان وجوه نقد
-*فصل ششم:تکنیکهای مقدماتی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (نسبتهای مالی)
-*بخش دوم:روشهای کمی مقدماتی
-*فصل هفتم:ارزش زمانی پول
-*فصل هشتم:مفاهیم آماری
-*فصل نهم:مفاهیم احتمال
-*بخش  سوم:مقدمات امور مالی شرکتی
-*فصل دهم:تجزیه و تحلیل اهرم ها و برنامه ریزی سود
-*فصل یازدهم:بودجه بندی سرمایه ای در شرایط اطمینان
-*فصل دوازهم:بودجه بندی سرمایه ای در شرایط نامطمئن
-*فصل سیزدهم:هزینه سرمایه
-*بخش چهارم: قوانین
 

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند