تصویر کلیات ارز و صرافی

کلیات ارز و صرافی

--*چکیده
امروزه،ارز در اقتصاد کشورهای جهان نقش بسزا و تعین کننده ای دارد؛به گونه ای که تعیین نظام ارزی با ثبات یکی از شاخص های شکوفایی اقتصادی کشورها محسوب می شود.کلیات ارز و صرافی عنوان کتابی است که به موضوع ارز و صرافی پرداخته است.این نوشتار در بر دارنده موضوعاتی مشتمل بر معرفی انواع ارز،اصطلاحات رایج در حوزه ارز،نظام های ارزی و خدمات ارزی الکترونیکی در فضای مجازی،مجموعه قوانین و دیدگاههای شرعی حاکم بر ارز و همچنین صنعت صرافی در دوره های تاریخی مختلف و وضعیت کنونی این حرفه می‌باشد.این کتاب به شما کمک می‌کند،با شناخت کامل از مفاهیم ارز و صرافی و همچنین مخاطرات این بازار،با آسودگی خیال قدم در این عرصه بگذارید.

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند