تصویر معامله گری مبتنی بر عواطف و احساسات، اعجاز ذهن در بازارها

معامله گری مبتنی بر عواطف و احساسات، اعجاز ذهن در بازارها

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
کد کالا: 101115001