تصویر مسئولیت مدنی کارگزاران بورس

مسئولیت مدنی کارگزاران بورس

کد کالا: 101079001
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

-*چکیده
هدف از نگارش این کتاب،یافتن مبانی و تلقی قانون گذار از مسئولیت مدنی کارگزار بورس در قوانین و مقررات عام و خاص و ضمانت اجرای آنها است.
--*مشخصات
-*عنوان و نام پدیدآور:محمد رضا محمدی
-*مشخصات نشر:انتشارات بورس
-*مشخصات ظاهری :260 ص
-*موضوع: :کارگزاران بورس-ایران
-*موضوع:stockbrokers--Iran
-*موضوع:مسئولیت حقوق
-*موضوع:Liability
-*موضوع:بورس
-*موضوع:Stock exchanges
-*رده بندی کنگره:1395 5م3م/4621 HG
-*رده بندی دیویی:332/620955
-*شماره کتابشناسی ملی:4258343
--*سر فصل ها
-*بخش اول:کلیات
-*فصل اول:مفاهیم و انواع مسئولیت
-*فصل دوم:ماهیت حقوقی کارگزاری بورس
-*بخش دوم:مبانی و شرایط مسئولیت مدنی کارگزار بورس
-*فصل اول:مبانی مسئولیت مدنی
-*فصل دوم:شرایط مسئولیت مدنی
-*بخش سوم:اسباب و آثار مسئولیت مدنی کارگزار بورس
-*فصل اول:اسباب مسئولیت مدنی کارگزار بورس
-*فصل دوم:آثار مسئولیت
 

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند
خرید نسخه دیجیتال