تصویر مدیریت مالی پیشرفته/ قالیباف

مدیریت مالی پیشرفته/ قالیباف

--*چکیده:
کتاب فوق مجموعه ای منسجم که با هدف ارائه مباحث و مطالب کاربردی مدیریت مالی در سطح پیشرفته تدوین گردیده است و امید داریم که بتوانیم گامی موثر در جهت توسعه دانش مالی و شکوفایی کشور برداریم .
--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری      558ص  : 
-*رده بندی کنگره:1393 4 م 2 ق / 4026 HG
-*رده بندی دیویی: 15 / 658
-*شماره کتابشناسی ملی: 3272885

--*سرفصلها:
-*فصل 1: مقدمه ای بر مدیریت مالی
-*فصل 2: ارزش زمانی پول
-*فصل 3: ارزشگذاری سهام عادی
-*فصل 4: بودجه بندی سرمایه ای
-*فصل 5: تامین مالی بلند مدت
-*فصل 6: ساختار سرمایه
-*فصل 7:سیاست تقسیم سود
-*فصل 8: مدیریت سرمایه در گردش
-*فصل 9: مالی بین المللی
-*فصل 10: ادغام و تصاحب
-*فصل 11: ریز ساختارهای بازار
-*فصل 12: حاکمیت شرکتی
-*فصل 13:کارایی بازار و مالی رفتاری

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند