تصویر مدیریت مالی ج 2/وستون ـ بریگام

مدیریت مالی ج 2/وستون ـ بریگام

--*چکیده:
از هنگام ترجمه جلد اول این کتاب دیرزمانی است.جلد اول بیش ار 25بار به چاپ رسیده ودر بسیاری از دانشگاه ها ومدارس عالی تدریس شده و می شود.کتاب وستون بریگام با چنان شیوایی وصلابت به نگارش درآمده که به گمان این جانب کماکان می تواند پاسخگوی نیازهای دانشجوی ایرانی به متنی پایه در مدیریت مالی باشد.
-*عنوان و نام پدیدآور:مدیریت مالی ج 2/نوشته وستون،بریگام :ترجمه وتالیف دکتر حسین عبده تبریزی وفرهاد حنیفی
-*مشخصات نشر:[تهران ]آگه،پیشبرد،1382
-*مشخصات ظاهری404 ص:
-*رده بندی کنگره:4 م5 و/HG4026
-*رده بندی دیویی:658/15
-*شماره کتابشناسی ملی:1113-62م
--*سرفصلها:
-*بخش اول:مقدمات
-*بخش دوم:محیط مالی
-*بخش سوم:مدیریت سرمایه درگردش
-*بخش چهارم:تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری های بلند مدت

 
 

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند