متاسفانه این کالا دیگر در دسترس نمی باشد
تصویر مدیریت مالی ج 1/ وستون ـ بریگام

مدیریت مالی ج 1/ وستون ـ بریگام

--*چکیده:
کتاب فردوستون ویوجین بریگام یکی از معتبرترین کتب درسی در رشته مدیریت مالی است،ودر بیشتر دانشگاه های جهان تدریس می شود.انگیزه ترجمه این کتاب آن بود که حداقل یکی از کتب پایه در رشته امور مالی را به فارسی در اختیار دانشجویان قرار دهم.آنچه در این کتاب تحت عنوان جلد اول آمده است،فصول 1ال 11 متن انگلیسی کتاب است که عمدتا برای کلاس درس مدیریت مالی (1)در دانشگاه مهدی رضایی تنظیم شده است.

--*مشخصات:
-*عنوان و نام پدیدآور:مدیریت مالی/نوشته وستون،بریگام:ترجمه حسین عبده تبریزی،پرویز مشیرزاده،مویدی
-*مشخصات ظاهری  504   :  ص
-*رده بندی کنگره:4م 5 و/HG4026
-*رده بندی دیویی:658/15
-*شماره کتابشناسی ملی:1113/77-62م
--*سرفصلها:
-*فصل 1:قلمرو و طبیعت اداره امور مالی
-*فصل 2:تجزیه وتحلیل نسبتهای مالی
-*فصل 3:برنمه ریزی سود
-*فصل 4:پیش بینی مالی
-*فصل 5:برنامه ریزی مالی وکنترل:بودجه بندی
-*فصل 6:خط مشی سرمایه در گردش
-*فصل 7:مدیریت سرمایه در گردش
-*فصل 8:اشکال ومنابع اصلی تامین مالی کوتاه مدت
-*فصل 9:عامل بهره در تصمیم گیری های مالی
-*فصل 10:روش های بودجه بندی سرمایه ای
-*فصل 11:تصمیمات سرمایه گذاری در شرایط عدم اطمینان(نامعلومی)
-*ضمائم