تصویر مدیریت سرمایه‌گذاری/چارلز پی جونز- تهرانی

مدیریت سرمایه‌گذاری/چارلز پی جونز- تهرانی

--*چکیده:
این کتاب از معتبرترین کتابهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار است که موجبات تحول در دانش سرمایه گذاری را قراهم سازد.کتاب حاضر چاپ پنجم را تجربه می کند.در این چاپ ضمن بررسی محتوای کلی کتاب،سرفصل های جدید،ترجمه وبه آن اضافه گردیده است وبرخی فصول آن نیز با توجه به آخرین ویرایش مطالب نویسنده ،اصلاحات واضافات انجام گردیده است.
--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری   685  :  ص
-*رده بندی کنگره:4 م 9 ج/HG4521
-*رده بندی دیویی:332/6
-*شماره کتابشناسی ملی:2547-85 م
--*سرفصلها:
-*بخش اول:مقدمه ای برای فهم سرمایه گذاری
-*بخش دوم:انواع اوراق بهادار
-*بخش سوم:بازارهای اوراق بهادار
-*بخش چهارم:نحوه معامله اوراق بهادار
-*بخش پنجم:مفاهیم ریسک وبازده
-*بخش ششم:تئوری پرتفلیو
-*بخش هفتم:مدلهای قیمت گذاری دارایی
-*بخش هشتم:ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری
-*بخش نهم: سهام عادی
-*بخش دهم:ارزشیابی سهام عادی
-*بخش یازدهم:سهام عادی:تجزیه وتحلیل واستراتژیها
-*بخش دوازدهم:کارآیی بازار
-*بخش سیزدهم:تجزیه وتحلیل اقتصاد/بازار
-*بخش چهاردهم:تجزیه وتحلیل
-*بخش پانزدهم:تجزیه وتحلیل شرکت
-*بخش شانزدهم:تجزیه وتحلیل تکنیکی(نموداری)
-*بخش هفدهم:قیمت وبازده اوراق قرضه
-*بخش هجدهم:اوراق قرضه،تجزیه وتحلیل واستراتژیها
-*بخش نوزدهم:اوراق اختیار معامله
-*بخش بیستم:پیمان های آتی
 

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند