تصویر رکن سوم بازار/ نیما

رکن سوم بازار/ نیما

کد کالا: 201166012
۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

--*چکیده:
هدف ازنگارش این کتاب کنکاش دررموز فیبوناچی دردوبعد قیمت وزمان می باشد.دراین مجموعه سعی شده بامثال های متعدد ،نظم بسیار زیبایی که درتمامی ارکان زندگی وجود دارد را به تصویر کشیده وپس از آن ارتباط نظم حاکم برجامعه را به نظم حاکم بربازار بسط دهیم.چاپ سوم

--*مشخصات:
-*عنوان و نام پدیدآور:رکن سوم بازار/مولف محمد شعبانی(نیما آزادی):ویراستار:مرتضی محمد آبادی
-*مشخصات نشر:تهران:دانش پژوهان جوان،1390
-*مشخصات ظاهری187 :ص
-*رده بندی کنگره:1390  8ر7ش/QA241
-*رده بندی دیویی:512/7
-*شماره کتابشناسی ملی:2543981
--*سرفصلها:
-*بخش اول:اصل فیبوناچی
-*بخش دوم:فیبوناچی قیمت
-*بخش سوم:فیبوناچی زمان
-*بخش چهارم:مثال های عملی،تحلیل های ترکیبی
-*بخش پنجم:بازخوانی رفتار خریدها وفروشنده ها
-*بخش ششم:میانگین های متحرک وتحلیل های ترکیبی

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند