تصویر دانش مالی ساختار یافته

دانش مالی ساختار یافته

--*چکیده
دانش مالی ساختار یا فته واژه ای است که طیف وسیعی از محصولات ومبادلات بازار های مالی را در بر می گیرد .اگر چه مرسوم است که دانش مالی ساختار یافته را مترادف با تکنیک تبدیل به اوراق بهادار کردن در نظر می گیرند ،این حوزه محصولات ساختار یافته دیگری چون ابزار های مشتقه اعتباری ،اجاره اهرمی ،تامین مالی  پروژه و سایر مباذلات پیچیده را شامل می شود .          
--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری :196ص؛جدول،نمودار.
-*یادداشت:عنوان اصلی:introduction to structured  finance .
-*موضوع:تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار
-*موضوع:اوراق بهادار
-*موضوع :مدیریت ریسک
-*موضوع :مالیه بین المللی
-*شناسهافزوده:دیویس،هنری آ.
شناسهافزوده:چودری مراد،choudhrymoorad
شناسهافزوده:احمدوند ،میثم ،1361-،مترجم
شناسهافزوده:میثاقیفاروجی ،جواد،1358-،مترجم
-*رده بندی کنگره:1391 2ف2ت/4028HG
-*رده بندی دیویی:632044/332
-*شماره کتابشناسی ملی:2816348
--*سر فصل ها
-*بخش اول: مقدمه
-*بخش دوم:ابزار های مشتقه نرخ بهره
-*بخش سوم:ابزار های مشتقه اعتباری
-*بخش چهارم:اصول بنیادی فرایند تبدیل به اوراق بهادار کردن
-*بخش پنجم:تعهدات بدهی تضمین شده جریان نقدی
 -*بخش ششم:تعهدات بدهی تضمین شده ترکیبی
 
 
 

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند