تصویر حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران

حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران

کد کالا: 201080003
۳,۳۲۰,۰۰۰ ریال

--*چکیده:
این کتاب در پی تدریس حسابداری و مدیریت مالی نیست بلکه هدف این کتاب آشنا کردن مدیران با مهمترین و ضروری ترین مباحث حسابداری و مدیریت مالی و ارتقاء دانش آنها در جهت استفاده مطلوب تر از نتایج سیستم های اطلاعاتی حسابداری و مدیریت مالی است.

--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری:336 ص .:جدول نمودار
-*موضوع:حسابداری مدیریت
-*موضوع:حسابداری بهای تمام شده
-*شناسه افزوده:سازمان مدیریت صنعتی
-*رده بندی کنگره:1381 5ح 3ب HF5657/4
-*رده بندی دیویی:658/1511
-*شماره کتابشناسی ملی:17477-18م

--*سرفصل ها
-*فصل اول:آشنایی با اصول و مفاهیم اساسی حسابداری
-*فصل دوم :دفاتر مالی و فرایند ثبت در حسابداری
-*فصل سوم:آشنایی بیشتر با اقلام مندرج در گزارشهای مالی و نحوه طبقه بندی آنها
-*فصل چهارم:آشنایی با حسابداری بهای تمام شده
-*فصل پنجم:مباحثی در حسابداری مدیریت «نقطه سربه سر و تصمیمات خاص»
-*فصل ششم :مباحثی در حسابداری مدیریت«بودجه بندی»
-*فصل هفتم:مباحثی در مدیریت مالی«تجزیه و تحلیل صورتهای مالی»
-*فصل هشتم:مباحثی در مدیریت مالی «ارزیابی و بودجه بندی طرحهای سرمایه ای»
-*فصل نهم:مباحثی در مدیریت مالی«روشهای تامین منابع مالی»

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند