تصویر اصول اعتبارات اسنادی(L/C) و راهنمای تکمیل فرمها

اصول اعتبارات اسنادی(L/C) و راهنمای تکمیل فرمها

--*چکیده
ضرورت به کار گیری اسناد بین المللی براساس استاندارد های متعارف ،موضوعی نیست که به اسانی بتوان از ان گذشت؛به ویژه هنگامی که جهان در استانه ورود به قرن بیست ویکم قرار دارد وروش استفاده از مخابره الکترونیکی اسناد تجاری (Edi) در سطح بین المللی فراگیر می گردد.--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری :139 ص.:مصور،جدول،نمودار
-*یادداشت:عنوان اصلی :jcc uniform customs and practice for documentary credits and supplement to ucp 500 …,c2002
-*یادداشت:کتاب حاضر نخستین بار در سال 1382 تحت عنوان مقررات  متحد الشکل  اعتبارات اسنادی (ucp 500) توسط اتاق بازرگانی  بین المللی کمیته ایرانی منتشر شده است .
-*یادداشت:چاپ نهم.
-*موضوع:اعتبار اسنادی
-*موضوع:اعتبار نامه
-*موضوع :بانک وبانکداری  بین المللی
-*موضوع :بازرگانی بین المللی
-*موضوع :بازرگانی الکترو نیکی
-*موضوع :مبادلات اطلاعات الکترونیکی
-*شناسهافزوده:محمدی ،حبیب اله ،مترجم
شناسهافزوده:میلانی ،محمد ،مترجم
شناسهافزوده:شرکت چاپ ونشر بازرگانی
شناسهافزوده:سازمان بانک های سوییس
-*رده بندی کنگره:1387 7م/3746HG
-*رده بندی دیویی:7/332
-*شماره کتابشناسی ملی:7072151--*سر فصل ها
-*بخش اول: فهرست کنترل کننده اعتبارات اسنادی
-*بخش دوم:هنگامی که اعتبار اسنادی توسط بانک فروشنده دریافت می شود چه نکات مهمی راباید در نظر گرفت
-*بخش سوم:فهرست کنترل برای تسلیم اسناد به بانک فروشنده
-*بخش چهارم:ضمانت نامه حسن انجام کار
-*بخش پنجم:واژه نامه فنی
 -*بخش ششم:مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی ucp 600
 
 
 
 

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند