تصویر ارزش‌گذاری سهام و تحلیل بازار

ارزش‌گذاری سهام و تحلیل بازار

--*چکیده:
موضوع این کتاب معرفی روشهای ارزش گذاری شرکتها و نیز تحلیل بازار سهام است این کتاب با پوشش روشهای روز مورد استفاده برای تحلیل سهام مرجعی برای تحلیل گران مالی کشور و نیز دانشجویان رشته های حسابداری و مدیریت مالی باشد گرچه روی سخن کتاب با تحلیلگران مالی است,اما بیان ساده مفاهیم و کاربرد حداقل ریاضی استفاده از کتاب را برای دیگر فعالان بازار سرمایه نیز ممکن ساخته است.

--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری :327 ص.:جدول .
-*موضوع:سهام--قیمت ها--پیش بینی
-*موضوع:بورس--ایران
-*شناسه افزوده:راعی,رضا 1345
-*شناسه افزوده :قهرمانی ,ابوالفتح1319
-*شناسه افزوده:سازمان مدیریت صنعتی
-*رده بندی کنگره:1387 4الف 3ب /HG 4637
-*رده بندی دیویی:332/63222
-*شماره کتابشناسی ملی:1288666


--*سرفصل ها
-*فصل اول:فرایند ارزش گذاری سهام
-*فصل دوم :ارزش گذاری به روش ارزش فعلی سود سهام
-*فصل سوم:ارزش گذاری به روش جریان نقدی آزاد
-*فصل چهارم:ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت
-*فصل پنجم:ارزش گذاری به روش سود باقیمانده
-*فصل ششم :تحلیل بازار سهام
-*فصل هفتم:ارزش گذاری سهام در کشورهای در حال توسعه

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند