متاسفانه این کالا دیگر در دسترس نمی باشد
تصویر کاربرد Excel در مدیریت و حسابداری/ cd همراه

کاربرد Excel در مدیریت و حسابداری/ cd همراه

--*چکیده:
به دنبال چاپ کتاب کاربرد اکسل در حسابداری (تهیه سیستم های حقوق و دستمزد) و استقبال همکاران و دوستان از این کتاب و بنا به درخواست همکاران و دوستان اقدام به تهیه این کتاب نمودم تا بااین کار بتوانیم برای انتقال تجربیات ناچیز خود قدم کوچکی را در زمینه نحوه بکارگیری برنامه نرم افزاری اکسل در حسابداری برداشته باشم.

--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری     :   ص 166
-*رده بندی کنگره: 1385 14 ک الف / 4 / 5548 HF
-*رده بندی دیویی:  54 / 005
-*شماره کتابشناسی ملی: 3395 - 85 م

--*سرفصلها:
-*فصل 1:تهیه جداول و عناوین صورتهای مالی نمونه براساس صورتهای مالی ارائه شده توسط سازمان حسابرسی
-*فصل 2: انتقال اطلاعات تراز آزمایشی به یادداشتهای توضیحی براساس فرمولها و توابع اکسل
-*فصل 3: انتقال اطلاعات یادداشتهای توضیحی به ترازنامه صورت حساب سود و زیان صورت جریان وجوه نقد