تصویر پوشش نوسانات نرخ ارز، بازار قراردادهای آتی

پوشش نوسانات نرخ ارز، بازار قراردادهای آتی

۲۵۰,۰۰۰ ریال
کد کالا: 201238001