تصویر نگرشی کاربردی به الگوهای اساسی تفکر سیستمی

نگرشی کاربردی به الگوهای اساسی تفکر سیستمی

--*چکیده:
بسیار خرسندم که با این کتاب قدم به دنیای سیستم ها وکاربرد آنها در سازمان گذاسته اید.شاید این اولین کتاب شما در این حوزه باشد وامیدوارم این اثر بتواند دریچه ای به جهان جدید به روی شما بگشاید.
--*مشخصات
-*سر شناسه:عبدی،فرشید،1349
-*عنوان و نام پدیدآور:نگرشی کاربردی بر الگوهای اساسی تفکر سیستمی/مولفان فرشید عبدی،ایمان آزمون.
-*مشخصات نشر:تهران:چالش،1389
-*مشخصات ظاهری:167ص.:نمودار.
-*شابک:2-39-2522-964-978
-*وضعیت فهرست نویسی:فیپا
-*یادداشت:کتابنامه
-*موضوع:نظریه سیستم ها
-*موضوع:تجزیه وتحلیل سیستم ها
-*موضوع:تفکر انتقادی
-*شناسه افزوده:آزمون،ایمان
-*رده بندی کنگره:295Q/ع2ن 8 1389
-*رده بندی دیویی:003
-*شماره کتابشناسی ملی:8899322
--*سرفصلها:
-*بخش اول:معرفی تفکر سیسنمی والگوها اساسی آن
-*بخش دوم:معرفی الگوهای اساسی تفکر سیستمی وکاربرد آن
-*بخش سوم:استفده از الگوهای اساسی در عمل
-*پیوست ها
-*واژگان
-*منابع
 

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند