تصویر نمونه قراردادهای تجاری در حقوق مالی و فراملی

نمونه قراردادهای تجاری در حقوق مالی و فراملی

کد کالا: 201163004
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

--*چکیده:
کتاب حاضر دارای دوفهرست باعنوان فهرست موضوعی وفهرست شمارگان است.تهیه دوفهرست برین دلیل بوده است که مخاطبان درصورت نیاز به یافتن قراردادی باموضوع خاص درحقوق ملی وهمچنین حقوق فراملی بتوانند درفهرست موضوعی بدان دست یابند.


--*مشخصات:
-*عنوان و نام پدیدآور:نمونه قراردادهای تجاری در حقوق ملی وفراملی/تالیف وترجمه:زینب فلاح تقتی،لیلا سهرابی
-*مشخصات نشر:تهران:جاودانه،جنگل،1392
-*مشخصات ظاهری:480 ص
-*رده بندی کنگره:1392   28آ/KMH869
-*رده بندی دیویی:346/55022
-*شماره کتابشناسی ملی:3140982
--*سرفصلها:
-*بخش اول:قراردادهای احداث ملک،مشارکت درساخت وسایر خدمات مهندسی
-*بخش دوم:قراردادهای پیمانکاری
-*بخش سوم:قراردادهای خرید واجاره
-*بخش چهارم:قراردادهای کار وتامین منابع انسانی
-*بخش پنجم:قراردادهای اعطای نمایندگی وتوزیع انحصاری فروش
-*بخش ششم: قراردادهای سرمایه گذاری وتامین مالی
-*بخش هفتم:قراردادهای IT
-*بخش هشتم:قراردادهای مالکیت فکری
-*بخش نهم:قراردادهای بازار سرمایه
-*بخش دهم:قراردادهای حمل ونقل(اعم ازساده ومرکب)،ترخیص کالا وسایر تشریفات گمرکی
-*بخش یازدهم:قراردادهای حوزه سلامت ،آموزش ورفاه
-*بخش دوازدهم:قراردادهای نوین
-*بخش سیزدهم:سایر قراردادها

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند