تصویر ناحساب‌های یک حسابدار

ناحساب‌های یک حسابدار

کد کالا: 101083001
۶۰۰,۰۰۰ ریال

--*چکیده:
پیش از آنکه در دنیای ‌حسابداری ساکن شوم، جوانی بودم با رویاهایی رنگی. نگاهم را به هر شیء که می‌افکندم، طرحی از تغییر در آن می‌زدم. احساسم را با ساز می‌نواختم، با قلم می‌نگاشتم و ثانیه‌هایم را با حضورش، آذین می‌بستم.
پیش از آنکه در دنیای ‌حسابداری ساکن شوم، با اعداد بیگانه نبودم. ساعت‌ها با معادلات ریاضی به مناقشه می‌پرداختم؛ معادله‌هایی که به تحمیل، حضور نمی‌یافتند و افکارم را به حکم قاعده‌ای به حصر نمی‌کشیدند.
به دنیای‌ حسابداری که رسیدم، جایی در میان اعداد نشستم؛ اعدادی منظم که در کنار یکدیگر، سرگرم تصویر بودند؛ اعدادی که چون احساس مرا دیدند همگی گریختند. روزها که عبور کردند، خاطره نگاشتن را از یاد انگشتانم شُستند؛ بر آن‌ها عادت حساب پوشاندند و به سوی عقلانیتش سوق دادند.
در دنیای‌ حسابداری بسیار آموختم. آموختم ترازنامه فردی که از احساس پُر است، همیشه خالیست؛ آموختم گوش سپردن به ندای قلب، ناهنجاری است؛ آموختم در بیانم محتاط باشم و اعداد را جز در حوزه تصمیم ‌اقتصادی، به‌کار نبندم.دانسته‌هایم مرا رنجاند؛ رنجشی که روزی کسی در آن، سهیم شد و قلم زنگار گرفته احساسم را به من بازگرداند؛ رنجشی که چون به قلم رفت، حساب‌های نشسته بر انگشتانم را ناحساب کرد؛ ناحساب‌هایی که از انگشتان یک‌ حسابدار برمی‌خاست.
آنچه این اثر را از دیگر نوشته‌ها تمیز می‌دهد نه‌رویکرد ادبی و نه‌رویکرد حسابداری، بلکه ترکیب این دو است. من یک‌نویسنده ادبی نیستم و پیشاپیش از خوانندگان محترم می‌خواهم کاستی‌ها را بر من ببخشند؛ که جز به گردش احساسم در دنیای ‌حسابداری و دیدار واژگان ساکن در آن، هدفی نداشته‌ام؛ احساسی که چون به دنیای حسابداری آید و در اعداد آمیزد، توانش را در پیشبرد جهان به سوی تعالی می‌افزاید. این مجموعه بر آن بوده است، بستری ساده را برای مروری کوتاه بر برخی مفاهیم فراهم آورد و محتوای دروس، بر این اساس، نگارش شده است.

--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری    ۱۴۸ص   : 
-*رده بندی کنگره:  ۱۳۹۳  ۲۷۵  الف  ۲ ف / /۵۶۵۵   HF
-*رده بندی دیویی: ۰۴۲  /  ۶۵۷
-*شماره کتابشناسی ملی:  ۳۴۶۲۳۵۵

--*سرفصلها:
-*فصل 1: دروس پایه
-*فصل 2:دروس میانه
-*فصل 3:دروس پیشرفته

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند