تصویر مدیریت مالی راهبردی؛ ارزش آفرینی(مبتنی بر مدیریت ریسک)

مدیریت مالی راهبردی؛ ارزش آفرینی(مبتنی بر مدیریت ریسک)

۵۸۰,۰۰۰ ریال
کد کالا: 201078003

توضیحات کامل

--*چکیده:
چارچوب اصلی کتاب بر بستر مفهومی که تحت عنوان «فرایند ایجاد ارزش یا ارزش آفرینی»نامیده میشود تلاش جدی برآن بوده است که بین مبانی نظری و اشکال کاربردی آن ارتباط و هماهنگی ایجاد شود که از نتیجه آن تفکر ارزش آفرینی معرفی و ضرورت توجه به آن بیش از گذشته آشکار گردد و مجموعه حاضر نسخه ویرایش شده مشتمل بر14 فصل که آغازش ,مبانی ارزش و ارزش آفرینی و پایانش بیان ارزش آفرینی در حوزه مالی و سرمایه گذاری بوده است.

--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری :787 ص:جدول,نمودار
-*موضوع:مدیریت مالی
-*موضوع:مدیریت ریسک
-*شناسه افزوده:نیکومرام ,هاشم1321
-*شناسه افزوده:شاهوردیانی,شادی,1360
-*رده بندی کنگره:1390 4م 9ر HQ4026
-*رده بندی دیویی:658/15
-*شماره کتابشناسی ملی:2290769

--*سرفصل ها
-*فصل اول:ارزش آفرینی(کلیات ,مبانی نظری,مفاهیم و کاربردآن)
-*فصل دوم :مقدمه ای بر مدیریت مالی راهبردی
-*فصل سوم:ریاضیات مالی پیشرفته
-*فصل چهارم:نرخ بهره
-*فصل پنجم:ارزشیابی دارایی های مالی
-*فصل ششم :بازارهای سرمایه و تامین مالی بلند مدت:اجاره و بدهی  بلند مدت و سهام
-*فصل هفتم:تصمیمات سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی قراردادهای بین الملل
-*فصل هشتم:سیاست تقسیم سود و قیمت گذاری سهام
-*فصل نهم:سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش
-*فصل دهم:ادغام و تحصیل و سرمایه گذاری مشترک
-*فصل یازدهم:مبانی ورشکستگی
-*فصل دوازدهم:استراتژی های مالی مبتنی بر ارزش افرینی
-*فصل سیزدهم:مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش آن
-*فصل چهاردهم:آشنایی با بورس اوراق بهادار سرمایه گذاری و تجزیه و تحلیل سهام

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند