تصویر مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته

مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته

۹۵۰,۰۰۰ ریال
کد کالا: 201151008

توضیحات کامل

--*چکیده:
سه هدف اصلی تالیف کتاب حاضر عبارتست از :1)ورود به مباحث بنیادی تر سرمایه گذاری:2)بیان دستاوردها ونظریه های جدیدتر در حوزه سرمایه گذاری و3)پرداختن به نمونه ها ومثال های عملی وکاربردی است.کتاب حاضر با هدف برطرف کردن محدودیت ها وبا نگرش صرف به حوزه مباحث مدیریت سرمایه گذاری (investment management)وبا تاکید بر مدیریت پرتفوی(portfolio managment)،به رشته تحریر درآمده است.
--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری600     :  ص
-*یاددشات:پشت جلد به انگلیسی:Advanced Investment Management
-*رده بندی کنگره:4م 16ر/HG4026
-*رده بندی دیویی:658/15
-*شماره کتابشناسی ملی:2629356
--*سرفصلها:
-*بخش اول:بازارها وابزارهای مالی
-*بخش دوم:نظریه پرتفوی
-*بخش سوم:مدلهای عاملی
-*بخش چهارم:مدلهای تعادلی
-*بخش پنجم:ارزیابی عملکرد پرتفوی وکارآیی بازار سرمایه
-*بخش ششم:اوراق مشتقه

 
 

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند