تصویر مدل سازی مالی و سرمایه‌گذاری در اکسل

مدل سازی مالی و سرمایه‌گذاری در اکسل

--*چکیده
نرم افزار اکسل یکی از قدرتمندترین نرم افزارها در زمینه فرایندهای محاسباتی،آماری،مالی،ریاضیات،اقتصاد و....است.از مهمترین ویژگیهای این نرم افزار ساده بودن و در عین حال دقت بالا در محاسبات است.مهمترین ویژگی نرم افزار اکسل در ترکیب چند فرایند با هم است،بطوریکه اگر طرح یا پروژهای نیاز به محاسبات مالی واقتصادی و آماری داشته باشد،اکسل طرح مربوطه را به سرانجام میرساند.

--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری :502ص
-*موضوع:سرمایه گذاری
-*شناسه افزوده:کوروش صادقی
-*رده بندی کنگره:
-*رده بندی دیویی:
-*شماره کتابشناسی ملی:3807322


--*سر فصلها
-*فصل اول:مقدمات و معرفی بعضی از ابزارها و توابع کاربردی
-*فصل دوم:رسم نمودار فاکتور مالی
-*فصل سوم:توابع جست و جو و کاربرد آن در مسائل مالی و بازار سهام
-*فصل چهارم:تحلیل توابع مالی در اکسل
-*فصل پنجم:ارزیابی اقتصادی طرحها و پروژها
-*فصل ششم: تحلیل حساسیت مالی در اکسل
-*فصل هفتم:پایگاه داده و ضبط ماکرو
-*فصل هشتم:کاربرد رگریسون خطی و رگریسون چند گانه در تخمین پارامترهای مالی
-*فصل نهم:مدل CAPM و تحلیل ریسک سیستماتیک
-*فصل دهم:ابزار بهینه سازی solver و کاربرد آن در مدل های مالی
-*فصل یازدهم:ارزش گذاری اختیارات با استفاده از مدل بلک شولز و درخت دو جمله‌ای
-*فصل دوازدهم:ارزش گذاری سهام
-*فصل سیزدهم:بهینه سازی سبد سرمایه گذاری
-*فصل چهاردهم:شبیه سازی مسائل مالی در اکسل
-*فصل پانزدهم:کاربرد عمومی TEXTوDATE در گزارش گیری  مالی
-*فصل شانزدهم:تشکیل سبد سهام به صورت آنلاین

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند