متاسفانه این کالا دیگر در دسترس نمی باشد
تصویر مجموعه سوالات مدیریت سبد اوراق بهادار

مجموعه سوالات مدیریت سبد اوراق بهادار

--*چکیده:
مدرک CFAمعتبرترین مدرک حرفه ای در زمینه مدیریت مالی و سرمایه گذاری است که اعتبار آن نزد بسیاری از شرکتها و نهادهای مالی و سرمایه گذاری بالاتر از مدرک کارشناسی ارشد در رشته های مالی از دانشگاه های معتبر جهان می باشد. در این کتاب با طرح سئوالات مناسب و منطبق با سرفصل ها زمینه را برای درک عمیق تر و بهتر محتوی درسی و موفقیت متقاضیان آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار و بخش مدیریت پرتفوی آزمونCFAفراهم نماید.

--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری:162 ص.,5/14*5/21س م
-*موضوع:اوراق بهادار --مدیریت موجودی--آزمونها
-*رده بندی کنگره:1392 3م9پ/LB2353
-*رده بندی دیویی:3781664
-*شماره کتابشناسی ملی:3419322

--*سر فصل ها
--*مجموعه سئوالات تحلیلی مدیریت سبد اوراق بهادار
--*پاسخ تست های مجموعه سئوالات تحلیلی مدیریت سبد اوراق بهادار
--*مجموعه سئوالات مقررات مدیریت سبد اوراق بهادار
--*پاسخ تست های مجموعه قوانین مدیریت سبد اوراق بهادار