تصویر قواعد مدیریت، 50 قاعده جدید برای مدیران

قواعد مدیریت، 50 قاعده جدید برای مدیران

۵۰۰,۰۰۰ ریال
کد کالا: 201631001