تصویر فدراسیون‌ها و انجمن‌های بین‌المللی بازار سرمایه

فدراسیون‌ها و انجمن‌های بین‌المللی بازار سرمایه

--*چکیده:
توسعه وپیشرفت بازار سرمایه هر کشور در گرو گسترش سه بخش مهم از آن است که عبارتند از: قوانین ومقررات حاکم بر بازار، ابزارهای مالی مورد استفاده و نهادهای مالی فعال در بازار. این اثر به معرفی و واکاوی تشکل‌های مرتبط با بازار سرمایه می‌پردازد

--*مشخصات:
-*سرشناسه:شهرآبادی،ابوالفضل،1334-،گردآورنده ،ترجم
 

-*عنوان و نام پدید آور:فدراسیون ها وانجمن های بین المللی بازار سرمایه/ترجمه وگردآوری ابوالفضل شهرآبادی ،الهام مسلمی.

-*مشخصات نشر: تهران: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، 1392

-*مشخصات ظاهری:248 ص

-*شابک : 2-51-5959-600-978

-*وضعیت فهرست نویسی: فیپا

-*یادداشت : کتاب حاضر از منابع مختلف گردآوری و ترجمه شده است.

-*موضوع :بازار  سرمایه

-*موضوع : سازمان های مالی

-*شناسه افزوده : مسلمی،الهام،1347-،گردآورنده،مترجم
-*شناسه افزوده:شرکت اطلاع رسانی وخدمات بورس.انتشارات بورس

-*رده بندی کنگره:1392  4ف 9 ش/4523 HG

-*رده بندی دیویی: 332/0415

-*شماره کتابشناسی ملی: 3171774

 

--*سر فصلها:

-*سخن ناشر
-*مقدمه
-*سازمان ها ونهادهای قانون گذار وسیاست گذار
-*فدراسیون منطقه ای
-*انجمن های تخصصی بین المللی
-*موسسات ارائه کننده خدمات مالی

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند
خرید نسخه دیجیتال