تصویر جایگاه قدرت در معادلات اقتصادی

جایگاه قدرت در معادلات اقتصادی

۳۰۰,۰۰۰ ریال
کد کالا: 201373001