تصویر تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار

تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار

--*چکیده
کتابی که از 1981تا 2003به چاپ هفتم در آمریکا و سایر کشور ها رسیده است در خوراهمیتی میباشد که در شرایط و سطح فعلی دانش مدیریت و تئوری های سرمایه گذاری در ایران ترجمه و از آن برداشت شود.


--*مشخصات
-*مشخصات ظاهری :388ص. :جدول,نمودار
-*یادداشت:کتاب حاضر ترجمه و برداشتی از فصول 1تا7 investment analysis and portfolio management است.
-*موضوع:سرمایه گذاری
-*موضوع:اوراق بهادار
-*موضوع :مدیریت موجودی
-*شناسه افزوده:دانشگاه علامه طباطبایی-معاونت پژوهشی
-*شناسه افزوده:براون,کیت1956-م/اسلامی بیدگلی,هیبتی فرشاد,رهنمای رود پشتی
-*رده بندی کنگره:3ت24ر/HG4521
-*رده بندی دیویی:332/6
-*شماره کتابشناسی ملی:3442511م


--*سر فصل ها
-*بخش اول: مفاهیم سرمایه گذاری
-*بخش دوم:مقدمه ای بر نظریه سبد اوراق بهادار
-*بخش سوم:مقدمه ای بر مدلهای قیمت گذاری دارایی
-*بخش چهارم:آزمون نظریه های قیمت گذاری دارایی
-*بخش پنجم:تجزیه و تحلیل شرکت و انتخاب سهام
-*بخش ششم:تجزیه و تحلیل و ارزشیابی شرکتهای رشدی
-*بخش هفتم:تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اوراق قرضه
 
 
 

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند