تصویر تجارتی موفق از نگاه وارن بافت

تجارتی موفق از نگاه وارن بافت

۵۸۵,۰۰۰ ریال
کد کالا: 201247003