تصویر برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو

برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کد کالا: 201596002