متاسفانه این کالا دیگر در دسترس نمی باشد
تصویر اثر مرکب

اثر مرکب

--*چکیده
تاثیر تحولات اقتصاد جهانی بر عملکرد کسب و کارهای امروزی بر هیچکس پوشیده نیست. در کنار این تحولات ،جهانی شدن،توسعه فن آوری و شفافیت انتقال اطلاعات و به دنبال آن مشتریان هوشیار،تنوع الگوهای کسب و کار و تشدید رقابت را در پی داشته است و در این فضای رقابتی،تلاش بنگاه‌ها برای افزایش سهم بازار،تلاشی برای تسخیر قلب و روح و روان مشتریان بالقوه و بالفعل است.
--*مشخصات
-*عنوان :اثر مرکب آهسته و پیوسته موفقیت‌تان را چند برابر کنید
-*مشخصات نشر: اموخته
-*مشخصات ظاهری:256 ص
-*موضوع:موفقیت
-*موضوع:رهبری
-*موضوع:خودیاری
-*شماره کتابشناسی ملی:4670314
-*رده بندی دیویی:158/1
--*سر فصل ها
-*فصل اول:اثر مرکب در عمل
-*فصل دوم:انتخاب‌ها
-*فصل سوم:عادات
-*فصل چهارم:تکانش
-*فصل پنجم:تاثیرات
-*فصل ششم:شتاب