بررسی طرح‌های تولیدی 

قیمت: ۹۵٬۰۰۰  ریال
کد محصول:  2001825
  • نویسنده/مترجم: عباس شهریاری
  • شابک: 978-600-90447-1-9

چکیده

پیش رفت اقتصادی واجتماعیورسیدن به هدف های مورد نظر،مستلزم تخصیص مناسب منابع محدود مانند نیروی کار،مدیریت ،سرمایه ، دانش فنی ومنابع طبیعی است.هدفهای توسعه اقتصادی کشور ها متفاوت می باشد .برنامه ریزی توسعه اقتصادی واجتماعی مستلزم تعیین هدف ها ،اولویت ها واستفاده ثمر بخش وکارامد از منابع است.

مشخصات

مشخصات ظاهری :{۱۵}۲۹۶ص.:جدول،نمودار.
یادداشت:کتابنامه.
موضوع:سرمایه گذاری سرمایه
موضوع:اقتصاد مهندسی
شناسهافزوده:بانک سپه ،اداره اموزش
رده بندی کنگره:۱۳۹۱ ۹ش۴س/۴۰۲۸HG
رده بندی دیویی:۱۵۲/۶۵۸
شماره کتابشناسی ملی:۲۶۶۴۲۸۵

سر فصل ها

بخش اول: ارزیابی اقتصادی
بخش دوم:ارزیابی فنی
بخش سوم:ارزیابی مالی
بخش چهارم:طرح قضیه