مدیریت صندوق های سرمایه گذاری/ خدارحمی 

قیمت: ۹۵٬۰۰۰  ریال
کد محصول:  2001733
  • نویسنده/مترجم: بهروز خدارحمی، رضا داغانی، حامد احمدی
  • شابک: 978-964-978-29-4

چکیده

در این کتاب سعی بران بوده،پیش زمینه روش ها و مدل های ارزیابی عملکرد صندوق ها و پر تفوی تحت مدیریت ان بررسی شود .به همین منظور در فصل اول ،اصول و مفاهیم سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری ،انواع صندوق ها،مزایا ومعایب به همراه بیان علت ارزیابی عملکرد انان مطرح گردد .
 

مشخصات

مشخصات ظاهری :۳۲۰ص.:مصور(بخش رنگی)،جدول،نمودار.
موضوع:صندوق تامین سرمایه گذاری
شناسه افزوده:داغانی،رضا،۱۳۶۳-
شناسه افزوده:احمدی نیا ،حامد،۱۳۵۸-
رده بندی کنگره:۱۳۹۰ ۴م۴خ/۴۵۳۰HG
رده بندی دیویی:۶۳۲۷/۳۳۲
شماره کتابشناسی ملی: ۲۵۴۳۷۳۶

سر فصل ها

بخش اول:مروری بر مفاهیم سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
بخش دوم:مروری بر معیار ها ومدل های ارزیابی عملکرد صندوق
بخش سوم:ارزیابی عملکرد صندوق ها در شرایط متفاوت بازار
بخش چهارم:عامل تنزیل تصادفی قیمت گذاری دارایی
بخش پنجم:چشم انداز سرمایه گذاری در صندوق  های سر مایه گذاری
بخش ششم:ارزیابی عملکرد صندوق های با در امد ثابت
بخش هفتم:صندو ق های پوشش دهنده ی ریسک
بخش هشتم:شواهدی از تجربه های محققان در زمینه ارزیابی عملکرد صندوق
بخش نهم:بررسی وارزیابی مجموعهای از صندوق های سرمایه گذاری
بخش دهم:مروری بر مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه گذاری