مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته 

قیمت: ۲۸۰٬۰۰۰  ریال
کد محصول:  2001600
  • نویسنده/مترجم: رضا راعی، احمد پویان‌فر
  • شابک: 978-964-459-911-8

چکیده:

سه هدف اصلی تالیف کتاب حاضر عبارتست از :۱)ورود به مباحث بنیادی تر سرمایه گذاری:۲)بیان دستاوردها ونظریه های جدیدتر در حوزه سرمایه گذاری و۳)پرداختن به نمونه ها ومثال های عملی وکاربردی است.کتاب حاضر با هدف برطرف کردن محدودیت ها وبا نگرش صرف به حوزه مباحث مدیریت سرمایه گذاری (investment management)وبا تاکید بر مدیریت پرتفوی(portfolio managment)،به رشته تحریر درآمده است.

مشخصات

مشخصات ظاهری۶۰۰     :  ص
یاددشات:پشت جلد به انگلیسی:Advanced Investment Management
رده بندی کنگره:۴م ۱۶ر/HG۴۰۲۶
رده بندی دیویی:۶۵۸/۱۵
شماره کتابشناسی ملی:۲۶۲۹۳۵۶

سرفصلها:

بخش اول:بازارها وابزارهای مالی
بخش دوم:نظریه پرتفوی
بخش سوم:مدلهای عاملی
بخش چهارم:مدلهای تعادلی
بخش پنجم:ارزیابی عملکرد پرتفوی وکارآیی بازار سرمایه
بخش ششم:اوراق مشتقه